Ta teambuilding til et nytt nivå!

Har bedriften din et behov for å utvikle samarbeidskultur og samhold, eller er ønsket å gi medarbeiderne en inspirerende opplevelse? Da har vi har det det rette opplegget for bedriftsarrangementet for dere!

Ved bruk av naturen, elementer av overraskelse og oppgaveløsninger stimulerer våre opplegg til kreativt samarbeid i både grupper og mellom enkeltmennesker. Vi får bla testet samhold i stressede situasjoner og utfordret kreativitet og løsningsfokus.

Aktivitetene tilpasses i samarbeid med oppdragsgiver, og man kan velge mellom ulike grader av fysiske- og utfordrende aktiviteter.

Kort om innholdet


Aktivitetene skreddersys den enkelte bedrift ut ifra tilgjengelig tid og ønskede effekter. Vi anbefaler å sette av minst 4 timer ute og én time til felles evaluering, men vi kan vi også tilrettelegge for kortere arrangement. Heldagsopplegg og arrangement med overnatting ute er også mulig.

Etter endt oppdrag transporteres deltakerne tilbake til hotellet for en dusj, og deretter møtes vi i Koia for en evaluering og diskusjon samt påfølgende middag. Vi leder dialogen og sørger for å relatere dagens hendelser til bedriftshverdagen, vurderer læringseffekter mm.

Det er også mulig å ta evaluering og samtaler rundt bålet rett etter endt oppdrag, med enkel servering. I en slik setting er det større sannsynlighet for at alle deler sine erfaringer omkring dagen, og gjerne andre personlige tanker.

Erfaringsmessig vil vi med et slikt arrangement kunne oppnå og identifisere følgende:

  • Hvem tar lederskap og ansvar i ulike situasjoner?
  • Hvordan ble viktige avgjørelser tatt? Fungerte man som en gruppe eller som enkeltindivider?
  • Belyse den enkeltes verdigrunnlag basert på valg som må tas underveis
  • Hva har usikkerhet og frykt å si for konsentrasjonsevne og målfokuset
  • Man blir bedre kjent med kollegers sterke og svake sider og lærer noe nytt om hverandre
  • Flere vil utfordre sine egne grenser og lære noe nytt om seg selv

Praktiske forhold

Aktivitetene kan bookes i periodene august-oktober og mai-juni, direkte til oss eller via våre samarbeidspartnere. Rørosrein kan stå for en totalpakke om ønskelig, som inkluderer hotellovernattinger, møterom, alle måltider mm

Aktivitetene vil medføre moderate fysiske utfordringer men overkommelig for de fleste.

Pris vil variere ut ifra antall deltakere og ønsket tidsbruk, tilbud oversendes ved booking og ønsket innhold.

Høres dette interessant ut?

Send oss en mail og fortell litt om din bedrift og dine ønsker for et sånt opplegg, så tar vi kontakt!