Behandlingsansvar

Rørosrein, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og organisasjonsnummer.

Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra www.rorosrein.no og andre digitale kanaler vi bruker og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger – Utfyllende regler om behandling av personopplysninger (§§ 5 – 15).

Frontal Media er Rørosreins databehandler for www.rorosrein.no og vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Infonett på vegne av Frontal Media er vår driftsleverandør for www.rorosrein.no. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandørene.

Informasjon som samles

Informasjon som samles automatisk om deg
Dette inkluderer informasjon som automatisk lagres av informasjonskapsler og andre øktverktøy. For eksempel din IP-adresse, språket i nettleseren din, skjermoppløsningen din etc. Denne informasjonen brukes til å forbedre kundeopplevelsen din. Når du bruker våre tjenester eller ser på innholdet på nettstedet vårt, kan aktivitetene dine logges.

Offentlig tilgjengelig informasjon
Vi kan samle informasjon om deg som er offentlig tilgjengelig.

Det er frivillig for de som besøker www.rorosrein.no å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel for å bestille bord og servering i Koia. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Hvordan vi bruker dine data

Vi bruker dine personlige data for å yte service til deg. Dette inkluderer for eksempel

  • for å kommunisere og samhandle med deg og gi deg beskjed om endringer i tjenester.
  • for å forbedre kundeopplevelsen din.
  • for å oppfylle en forpliktelse i henhold til lov eller kontrakt.

På grunnlag av legitim interesse behandler vi dine personlige data for følgende formål:

  • for å administrere og analysere vår kundebase (adferd og historikk) for å forbedre kvaliteten, variasjonen og tilgjengeligheten av tjenester som tilbys/leveres.
  • for å gjennomføre spørreundersøkelser om kundetilfredshet.

Så lenge du ikke har gitt oss andre opplysninger, anser vi at å tilby deg tjenester som ligner på din historikk og/eller din nettleseradferd for å være legitim interesse fra vår side. Vi lagrer informasjon samlet om deg så lenge som nødvendig for regnskapsmessige formål eller andre forpliktelser som følger av loven, men ikke lenger enn 5 år.

Vi kan behandle dine personlige data for ytterligere formål som ikke er nevnt her, men som er kompatible med det opprinnelige formålet som dataene ble samlet inn for. For å gjøre dette vil vi sørge for at:

  • forbindelsen mellom formål, sammenheng og typen av personlige data er egnet for videre behandling.
  • den videre behandlingen ikke vil skade dine interesser og
  • at det vil finnnes hensiktsmessig beskyttelse for behandling av data.

Vi vil informere deg om ytterligere behandling og formål.

Hvor lenge oppbevares opplysningene?

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven.

Regnskapsloven sier at blant annet dette skal oppbevares i minst 5 år:
Bilag som danner grunnlag for bokføring (inngående faktura, utgående faktura, bankbilag og lignende) og spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering (kontospesifikasjon, kundespesifikasjon m.m.).

Regnskapsloven sier at blant annet dette skal oppbevares i minst 3,5 år:
Avtaler av betydning for bedriften, samt brev og annen informasjon som gir vesentlig tilleggsinformasjon til bokførte bilag oi tillegg til utgående ordresedler.

Cookies og analyse

Det benyttes cookies på www.rorosrein.no. Cookies er små datafiler som lagres på din enhet og blir brukt til statistikk og til å støtte deg som bruker. Du kan lese mer om cookies på rorosrein.no ved å gå til denne siden.

Google er Rørosreins leverandør og databehandler for dataene som samles inn til webanalyse. Rørosrein bruker Google Analytics for å utarbeide statistikk som vi benytter for å analysere, forbedre og videreutvikle www.rorosrein.no. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er bl.a. hvor mange som besøker de ulike sidene, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Se Google Analytics’ sine prinsipper for sikkerhet og personvern for å lære mer om hvordan verktøyet innhenter, lagrer og benytter data.

Deling og søk av innhold

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Informasjon om hvilke søkeord som brukerne benytter på denne hjemmesiden lagres i en egen databasetabell. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre gjennom tilpasning av relevant innhold. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form og det er kun de 500 siste søkeordene som lagres til enhver tid. Søkeordene kan ikke kobles til personopplysninger om brukerne, slik som f.eks. en IP-adresse.

Dine rettigheter

Så lenge vi behandler eller oppbevarer dine personopplysninger, har du rett på innsyn i egne opplysninger. Du har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller supplert. Du har også rett til at opplysningene dine skal bli oversendt til andre aktører på forespørsel. Kravet ditt skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Uriktige opplysninger kan du få endret ved å kontakte oss skriftlig per e-post eller per telefon.

Innsyn i eller sletting av personopplysningene dine, samt overføring av personopplysninger til andre aktører, ber du om skriftlig, per e-post til Rørosrein (se vår kontaktinfo på denne siden). Vi svarer skriftlig per e-post.

Kontakt oss

Rørosrein
rorosrein.no
post@rorosrein.no
(+47) 979 74 966

Som kunde hos Rørosrein har du rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener vi behandler dine persondata i strid med reglene.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i disse personvernreglene.