Tradisjon i kjøttbehandling

Vi har lange tradisjoner med å ta vare på reinen med utnyttelse av alle deler til matproduksjon, klær, sko og annet forråd- En utnyttelse av hele dyret slik våre forfedre alltid har gjort. Vi har kunnskaper om hva de ulike delene på dyret passer til.

Vi ønsker å bringe videre samiske tradisjoner i tilberedningen av kjøtt (røkt kjøtt, røkt hjerte, blodmat, tørket kjøtt), men selvfølgelig tilpasset de regler som gjelder for matproduksjon i større skala.

Vi har eget nedskjæringsanlegg for rein på gården vår. Her tar vi vare på våre egne dyr, skjærer dem ned og videreforedler kjøttet til andre produkter. Vi har muligheter, og bruker den tid det trengs i nedskjæringen for at kvaliteten skal bli best mulig.

Vi har egenhendig plukket ut alle dyr i trøa for slakt. Vi kan spore det enkelte dyr som er slaktet til ferdig produkt. Dyra henger til mørning før nedskjæring.

Kjøttkvalitet

Vi tilhører i Riast-Hyllingen reinbeitedistrikt, et av de sørligste samiske områder i dag.

I våre områder har reinen rik tilgang på alt den trenger å spise, og det er svært gode sommer- og vinterbeiter. Sommerbeite med høgfjell der reinen alltid har tilgang til grønne urter etter som snøen smelter, det er svært kalkrike områder med mange urter og ikke minst sopp. Det er godt vinterbeite med mye lav. Dette gjør at vi har god kvalitet på kjøttet vi leverer.

Reinsdyrkjøtt har lite, men sunt fett. Fettinnholdet i reinsdyrkjøtt er på 2,4 %, og er langt lavere enn hos husdyr i landbruket. Av fettet som finnes i rein er omlag halvparten umettet fett. Dette er det «gode» fettet. Dette fremkommer av forskning foretatt av både Eva Wiklund ved Sveriges Landbruksuniversitet og Mauri Nieminen ved Kaamanen Reinforsøkstasjon i Finland.

Mye vitaminer og mineraler

I Finland har man foretatt en sammenligning av den kjemiske sammensetningen i reinsdyrkjøtt, storfekjøtt og svinekjøtt. Forskningen viser at reinsdyrkjøtt (spesielt kjøtt fra kalv) inneholder mye større mengder vitamin B1 og B2, og større mengder vitamin A og B3 enn i storfekjøtt og svinekjøtt. Reinsdyrkjøtt inneholder også andre vitaminer som vitamin B12, vitamin B9, vitamin C og vitamin E. Spesielt innmat har mye vitaminer.

Den samme forskningen viser at mineralmengden i reinsdyrkjøtt også er høyere enn i storfekjøtt og svinekjøtt. Dette gjelder spesielt kobber og selen, men også sink, kalsium, magnesium og nitrogen. Reinsdyrkjøtt er også svært rikt på jern.

Kilde: Mattilsynet, publisert 02.11.2004

Gårdsutsalget er åpent lørdager fra kl. 10:00-14:00