Familien Nordfjell

Vi er en sørsamefamilie som til daglig har vårt virke som reindriftsutøvere i Rørosområdet. Vi ønsker å dele litt av denne spesielle tradisjonen med dere ved at dere kommer på besøk til oss på gården der vi bor.

Vi har noen av våre dyr i innhegningen og har satt opp en gåetie (gamme). Vi ønsker å formidle litt av den sørsamiske kulturen ved å fortelle om samene i dette området før og nå. Vi forteller om reindrifta, hvordan det er å drive med reindrift i dag og hvordan det var før. Dere vil få et innblikk i det sørsamiske språket, sløyd, ulike mattradisjoner og kulturen forøvrig.

Vi skjærer ned og foredler våre egne dyr på gården. Våre produkter kan du kjøpe i gårdsutsalget vårt.

Reindrift

Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde er det sørligste av i alt 6 reinbeitedistrikter i Sør-Norge. Området strekker seg fra Meråkerdalføret i nord til Engerdal i sør, og er inndelt i fire reinbeitedistrikter: Essand, Riast-Hyllingen, Fæmund (felles vinterbeiteområde for disse to) og Elgå. Reinen trekker mellom vinter- , vår-, høst- og sommerbeiter, og menneskets aktivitet styres av reinens trekke og naturgitte forhold.

I dette området er det i dag 26 enheter eller sijte som driver med reindrift. Hele familien er knyttet til drifta der alle har sine oppgaver: gjennom gjeting av flokken, kalvemerking, reinsdyrslakting, bearbeiding av kjøtt og skinn, innhøsting av bær, fisk og andre naturprodukter og mange andre gjøremål knyttes familiene sammen.

Utmerkelser og priser

Beste Prosjekt i Fjellregionen
Kvinnovasjon 2012

Norsk mat- og kulturpris
Danske Banks pris til nominerte 2013

Årets kjøtt i Det norske måltid
Det Norske Måltid 2013

Årets kjøtt 2013 ble vurdert etter smak og regional tilknytning, der smak ble lagt mest vekt på. Juryen sier dette om produktet:

«En delikat råvare som har den karakteristiske smaken som forventes. Råvaren er mør, har rene smaker og fremstår som ekte og ærlig. Helhetlig oppleves råvaren som ett lite stykke Norge med smak av fjell og vidde. Årets vinner har lang tradisjon med å ta vare på hele dyret og videreføre tradisjoner.»

Årets Reinkjøttformidler
Markedsutvalget for reinkjøtt 2016

Årets kjøtt i Det norske måltid
Det norske måltid 2017

Årets Kjøttprodukt Dyrsku’n
Dyrsku’n 2019

Spesialitetsmerket av Stiftelsen Norsk mat for 4 produkter
Pinnekjøtt av Rein 2019
Bare Rein Spekepølse 2019
Flatbiff av Reinsdyrkalv 2019
Rørosviddasperle 2019

Sølvmedalje for Kjøttrull av Rein
NM i Kjøttprodukter 2021 

Gårdsutsalget er åpent lørdager fra kl. 10:00-14:00