Rørosrein er en bedrift med bakgrunn i den sørsamiske kulturen og reindrifta. Vi driver med nedskjæring og foredling av reinsdyrkjøtt, servering i gamma og kjøring med rein om vinteren. Rørosrein er en bedrift som vokser, og vi har behov for ekstra hjelp.

Vi trenger litt ekstra hjelp til bla:

– Drift av gårdsbutikken lørdager

– Salg på markeder og messer

– Servering/oppvask ved grupper i koia (kveld)

– Noe pakking og merking

– Vask av produksjonslokaler ettermiddag

Vi ønsker deg som er pliktoppfyllende, liker å jobbe med mennesker, nøyaktig og liker varierte oppgaver.

Oppfordrer ungdom til å søke

Du vil få opplæring, og vi ønsker at du kan begynne så snart som mulig.

 

Ta kontakt med Eva Nordfjell tlf 91915061 e-post: eva@rorosrein.no