Kjøring med rein på Doktortjønna

Hver dag i Martna’n fra kl 11-15

Det er vårt 10. år på Doktortjønna med rein,

Velkommen til gamle og nye besøkende!