Historie

De første menneskene kom til Skandinavia for 11.000 år siden. Forskerne tror at disse første menneskene i nordområdene flyttet fra kysten etter hvert som isen trakk innover landet, og bosatte seg over hele Skandinavia. Dette folket var et fangstfolk, og flyttet etter vær og vilttilgangen. Først for 2.000 – 3.000 år siden kan vi kalle disse menneskene for samer, da de fikk et felles språk, og tradisjoner og andre faktorer som binder sammen et folk. Fordi samene er den folkegruppen som har bodd lengst i dette området, har Norge ratifisert ILOs konvensjon nr. 169, og anerkjenner samene som Norges urfolk.

Samene lever i dag i fire land: Norge, Sverige, Finland og Russland. Det samiske området strekker seg i dag fra Kolahalvøya i Russland til Engerdal i Sør-Norge (Hedmark). I vårt område er det sørsamer. Hvor lenge det har bodd samer i Rørosområdet vet ingen med sikkerhet. Det finnes en rekke spor og tegn i naturen på bosetting, og de mange fangstanleggene tyder på at det har vært store flokker med villrein her.

Reindrift

Vi vet ikke med sikkerhet når man begynte å temme reinen. Ved Vivallen i Sverige, ikke langt fra Funäsdalen 80 km øst for Røros, er det funnet rester etter bo- og gravplasser fra 800 – 1.000 e.kr.

Fra kilder vet man det var samer som hadde forholdsvis store reinflokker her på 1500-tallet. Samene gikk over fra å være et jakt-og fangstfolk til å temme rein, der reinmelk også var viktig sammen med salg av kjøtt og skinn.

Kilde: Sverre Fjellheim: Samer i Rørostraktene

Det sørsamiske området strekker seg fra Saltfjellet i nord til og med Engerdal i sør, men vi finner sørsamer bosatt over hele Norge. Den sørsamiske tradisjonen følger ingen riksgrenser og er lik på svensk og norsk side.

Religion

Samenes førkristne religion var basert på natur og krefter i naturen. Det var ingen “lære” – den samiske naturreligionen har ingen skrifter, og heller ingen regler for gudsdyrkelse. Den var basert på en sjamanistisk kulturform der runebomma og joiken betydde mye.

Kreftene i naturen var gudene – samene trodde de kunne være til hjelp for menneskene hvis man tilba dem og ofret til dem.

Sløyd (Duedtie/ Duodji)

Samenes tradisjonelle håndverk kalles duodji eller duedtie i vårt område. Duedtie er å bruke naturmateriale til å lage forskjellige ting.

Naturmateriale som brukes er skinn, pels, tre, tæger (røtter), horn og bein.

Språk og joik

Samisk hører til den finsk-ugriske språkfamilien, som blant annet finsk, estisk og ungarsk hører til. Samisk og finsk regnes for å ha vært et urspråk for 3.000 år siden. Det samiske språket har en omfattende grammatikk, og et rikt ordforråd når det gjelder naturen, jakt, fangst og reindrift.

Joiken er samenes tradisjonelle sang. Den har overlevd muntlig fra generasjon til generasjon. Joiken inneholder både ord og uttrykk gjennom melodi. Før i tida var det vanlig at alle hadde sin egen joik. Tradisjonen har i vårt område lenge vært passiv. I dag har flere unge tatt opp igjen denne tradisjonen, og barna lærer dette gjennom skolen.

Gårdsutsalget er åpent lørdager fra kl. 10:00-14:00